Saturday, April 26, 2008

MODUL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN EKONOMI ASAS

TAJUK : FIRMA SEBAGAI PENGELUAR
SUB TAJUK : KOS PENGELUARAN JANGKA PENDEK
RUJ HSP : 4.1
MASA : 80 MINIT
BIL. PELAJAR : 35 ORANG

OBJEKTIF UMUM :
Pelajar memahami jenis-jenis kos pengeluaran dalam proses pengeluaran jangka pendek dengan menumpukan kemahiran berfikir dan generic.

OBJEKTIF KHAS :
Pelajar boleh :
a. menerangkan jenis-jenis kos pengeluaran jangka pendek dengan tepat.
b. menggunakan rumus untuk mengira jumlah kos, kos purata dan kos sut/marginal
dengan tepat.

PENGETAHUAN SEDIA ADA
Pelajar sudah mengetahui maksud kos pengeluaran dan mengenal pasti jenis-jenis kos pengeluaran jangka pendek.

BBM
Lampiran 1 (skrip – dialog) Lembaran kerja. 3
Lembaran kerja 1 Lembaran Kerja 4
Lembaran kerja 2

INDUKSI SET (Main Peranan)

Dua orang pelajar dipilih untuk memainkan peranan sebagai seorang wartawan dan pengusaha kedai buku. Rujuk lampiran 1.

LANGKAH PENGAJARAN
1. Guru mengedarkan lembaran kerja 1. Pelajar diminta membuat inferens tentang
jenis-jenis kos pengeluaran jangka pendek.
2. Pelajar menyemak jawapan dan guru membuat rumusan tentang jenis-jenis kos
pengeluaran jangka pendek.
3. Guru mengedarkan lembaran kerja 2 (aktiviti kumpulan – 7 kumpulan )
4. Guru memberi rumus, setiap kumpulan diminta mengira jumlah kos, kos purata dan
kos sut dengan bimbingan guru.
5. Satu kumpulan dipilih untuk membentang hasil kerja mereka dan kumpulan lain
menyemak.
6. Setiap kumpulan diminta merumuskan satu jenis kos.
7. Guru menilai pelajar dengan mengedarkan lembaran kerja 3 untuk tujuan pemulihan
dan pengayaan.

PENUTUP
a. Latihan pengukuhan (lembaran kerja 4) diberi sebagai kerja rumah.
b. Pelajar diminta melayari internet untuk melihat kos-kos yang terlibat dalam
sesebuah syarikat awam (kumpulan pengayaan).


LAMPIRAN 1

SKRIP – DIALOG

Temubual antara wartawan Majalah Fokus dengan seorang pengusaha kedai buku.

Ali : Wartawan
Johari : Pengusaha kedai buku

Ali : Berapa lamakah anda telah menjalankan perniagaan kedai buku?

Johari : Dah lima tahun.

Ali : Bagaimanakah perkembangan perniagaan anda sekarang?

Johari : Alhamdulillah, baik dan perniagaan saya semakin maju.

Ali : Berapa ramaikah pekerja yang terdapat di kedai anda?

Johari : Terdapat lima orang pekerja, setiap pekerja dibayar RM450.00 sebulan.

Ali : Apakah perkhidmatan-perkhidmatan lain yang disediakan di kedai anda?

Johari : Saya juga menyediakan perkhidmatan fotostat.

Ali : Berapakah anggaran hasil jualan dari perniagaan kedai buku anda?

Johari : Lebih kurang RM10,000.00 sebulan.

Ali : Lumayan juga ya! Bagaimana pula tentang perbelanjaan-perbelanjaan lain?

Johari : Perbelanjaan-perbelanjaan yang lain ialah sewa kedai, bil elektrik dan air, bil telefon dan kos pengangkutan. Ada juga bayaran faedah atas pinjaman bank. Kesemuanya berjumlah lebih kurang RM7,000.00.

Ali : Terima kasih, semoga perniagaan anda terus berjaya.

LEMBARAN KERJA 1
Bil elektrik a
Bil air a
Sewa b
Bil telefon a
Pengangkutan a
Faedah pinjaman bank b

Apakah a dan b?

LEMBARAN KERJA 2

Lengkapkan jadual di bawah :

Jumlah Keluaran Kos Tetap Kos Berubah Jumlah Kos Kos Purata Kos Sut
(unit) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)
(1) (2) (3) (4) = (2) + (3) (5) = (4) (1) (6) = (4) (1)
0 10 0 10 - -
1 10 59
2 10 64
3 10 84
4 10 110
5 10 140

LEMBARAN KERJA 3

Arahan : Tanda  (Betul) dan X (Salah) di dalam kotak yang disediakan.

BIL MAKLUMAT BETUL SALAH
1 Kos pengeluaran jangka pendek terdiri daripada kos tetap dan
kos berubah.
2 Kos tetap ialah pembayaran ke atas faktor tetap.
3 Kos tetap sifar apabila tiada keluaran.
4 Faedah pinjaman merupakan kos berubah
5 Kos berubah tidak berubah apabila output berkurangan
6 Upah buruh merupakan kos berubah.
7 Sewa kedai merupakan kos berubah.
8 Kos tetap tidak akan berubah walaupun firma menambahkan
keluaran manakala kos berubah akan berubah secara langsung
dengan perubahan dengan tingkat keluaran.
9 Buruh ialah kos berubah.
10 Pembayaran bil air dan elektrik oleh firma ialah kos berubah.

Catatan : Pelajar-pelajar yang pencapaian melebihi 50% diberi latihan pengayaan manakala yang kurang daripada 50% diberi latihan pemulihan.


LEMBARAN KERJA 4
1. Lengkapkan jadual berikut :

Kuantiti Keluaran Jumlah Kos Kos Berubah Kos Purata Kos Sut
(unit) (RM) (RM) (RM) (RM)
0 100
1 30 30
2 165 35
3 207 69 42
4 256 156
5 300 60 44


Rancangan Pelajaran Ekonomi Asas

Tajuk:
1.0 Pengenalan Kepada Ekonomi

Sub-Tajuk:
1.3 Sistem Ekonomi dan Penyelesaian Masalah Asas Ekonomi

Latar Belakang Kelas
Tingkatan : 4
Masa : 80 minit
Tahap Kebolehan : Sederhana / Cemerlang

Pengetahuan Sedia ada :
Murid telah memahami masalah ekonomi, masalah asas ekonomi dan sistem ekonomi kapitalis, campuran dan perancangan pusat

BBM:
Lembaran Kerja 1, 2 dan 3,
Lampiran 1
Tabung duit syiling
Kertas mahjong dan pen marker

Objektif Umum :
Murid dapat memahami ciri-ciri sistem ekonomi Islam dengan menumpukan kepada kemahiran berfikir dan kemahiran generik

Objektif Khas :
Murid dapat:
1. menyenaraikan ciri-ciri sistem ekonomi Islam
2. membezakan ciri-ciri sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi perancangan pusat

Set Induksi :
1. Guru memberikan tabung/bekas yang mengandungi mata wang 2 buah negara dan meminta murid meneka isi kandungannya
2. Guru membuka tabung dan menunjukkan kandungannya kepada murid
3. Guru meminta murid memberitahu nama negara yang menggunakan mata wang yang ditunjukkan itu
4. Guru mengaitkan mata wang tersebut dengan tajuk yang hendak diajar.

Langkah-Langkah Penyampaian:
1. Guru meminta 2 orang murid untuk melakonkan dialog yang disediakan
2. Guru meminta murid memberi perhatian kepada perbualan di antara 2 orang pelancong dalam lakonan tersebut kerana aktiviti susulan adalah berdasarkan lakonan tersebut
3. Selepas aktiviti main peranan selesai, guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan. Setiap kumpulan diberi Lembaran Kerja 1 untuk rujukan perbincangan kumpulan
4. Guru meminta setiap kumpulan melantik seorang pengerusi dan mengisi lembaran kerja yang diberikan
5. Guru meminta wakil setiap kumpulan untuk membuat pembentangan
6. Guru membuat rumusan tentang ciri-ciri sistem ekonomi Islam
7. Guru mengedarkan Lembaran Kerja 2 (Perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi perancangan pusat) dan ahli kumpulan diminta menganalisis sebelum mengisi lembaran kerja tersebut
8. Guru meminta wakil kumpulan untuk membuat pembentangan
9. Guru membuat rumusan tentang perbezaan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi perancangan pusat
10. Guru membuat pengkelasan murid berdasarkan hasil pembentangan dan soal-jawab murid untuk tujuan jenis tugasan rumah

Penegasan Semula Isi-Isi Penting:
Guru memaklumkan semula ciri-ciri sistem ekonomi Islam dan perbezaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi perancangan pusat

Penutup:
1. Murid diminta memberi maklum balas tentang pengajaran dan pembelajaran hari ini (senang, susah, menarik atau membosankan)
2. Guru mengingatkan murid tentang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berikutnya yang berkaitan dengan tajuk ini.
3. Murid diberi tugasan sebagai kerja rumah (Lembaran Kerja 2 (pemulihan) atau Lembaran Kerja 3 (pengukuhan))

Lembaran Kerja 1

Berdasarkan dialog di antara 2 tokoh tersebut, senaraikan ciri-ciri sistem ekonomi Islam dalam ruang di bawah.

Bil Ciri-Ciri
Sistem Ekonomi Islam Ciri-Ciri
Sistem Ekonomi Perancangan Pusat


LEMBARAN KERJA 2

Arahan: Lengkapkan jadual di bawah untuk membezakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi perancangan pusat


BIL CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI ISLAM SISTEM EKONOMI PERANCANGAN PUSAT

1
Pemilikan sumber ekonomi
2
Pilihan pengguna

3

Penentuan harga barang
4
Motif keuntungan

5
Persaingan

6
Pembuat Keputusan


LEMBARAN KERJA 3

Soalan 1:

Berdasarkan pernyataan di atas, setujukah anda dengan pernyataan tersebut?
Beri alasan untuk menyokong pendirian anda.

Soalan 2:
Pada pandangan anda, adakah sistem ekonomi Islam boleh menggantikan sistem ekonomi campuran di Malaysia pada masa akan datang ?

LAMPIRAN 1

DIALOG

(Dua orang pelancong sedang dalam penerbangan ke London. Seorang pelancong dari Negara Arab dan seorang lagi dari Negara Korea Utara. Mereka duduk bersebelahan dan berkenal-kenalan di antara satu sama lain)
Syed Hassan Al Farouqi : Hai, apa khabar? Saudara tengah baca apa tu…?
Chow Chin Chau : Khabar baik. Saya tengah baca berita ekonomi semasa..
Syed Hassan Al Farouqi :Saya kagum dengan ekonomi negara Korea Utara yang semakin maju. Apakah peranan yang dimainkan oleh kerajaan di negara saudara…?
Chow Chin Chau :Kerajaan yang banyak membuat keputusan ekonomi dalam negara manakala individu atau firma swasta tiada kuasa untuk membuat keputusan.
Syed Hassan Al Farouqi :MasyaAllah…..banyak susahlah…negara saudara tu kuku besi lah… Di negara saya Arab Saudi, keputusan ekonomi ditentukan oleh pengguna dan pengeluar berdasarkan kepada prinsip dan rukun Islam….Bagaimana pula dengan pemilikan sumber ekonomi di negara saudara?

Chow Chin Chau :Ayaaa…banyak susah oooh… semua sumber ekonomi, kerajaan yang punya dan saya tidak bebas memilikinya..Contohnya tanah tidak boleh kami milikinya.
Syed Hassan Al Farouqi :Di negara saya…… sumber adalah hak milik mutlak Allah SWT. Saya ni cuma sebagai pemegang amanah sahaja. Saya dan saudara bebas mencari kekayaan di dunia untuk kebajikan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat.
Chow Chin Chau :Wah…..! banyak bagus lah…Baju saudarapun sangat cantik..mesti di negara saudara banyak pilihan.. Di negara saya, pilihan barangan tidak wujud dan semuanya ditentukan oleh kerajaan. Sungguh tidak puas hati…
Syed Hassan Al Farouqi :Di negara saya banyak pilihan barangan dan semua orang boleh melakukan pekerjaan asalkan tidak bercanggah dengan hukum Islam.
Chow Chin Chau :Oooh…! Begitu.. saya faham..Berapa harga baju yang saudara pakai tu? Cantiklah…
Syed Hassan Al Farouqi :Terima kasih .Harga baju saya ni murah saja iaitu sama dengan RM50 ..Di negara saya harga barangan ditentukan oleh kuasa pasaran yang berdasarkan prinsip dan rukun Islam.
Chow Chin Chau : Di negara saya pula.. harga barangan ditentukan oleh pihak kerajaan. Kalau harga kasut di Peking sama dengan RM20, di Guangzhou pun RM20…Harganya adalah tetap .
Syed Hassan Al Faruoqi :Negara kita memang banyak perbezaan..Saya nak tanya, apakah pekerjaan saudara?
Chow Chin Chau :Saya seorang pengusaha kilang kain sutera tetapi perniagaan saya tidak berapa menguntungkan kerana untung tidak bebas diterima dan persaingan pun kurang, jadi daya usahapun kurang.Susahlah…Apa pula pekerjaan saudara?
Syed Hassan Al Farouqi :Saya seorang pengusaha minyak wangi dan perniagaan saya sangat menguntungkan. Di negara saya semua orang boleh bersaing untuk memperolehi pendapatan dan kekayaan tetapi riba tidak dibenarkan. Semua perniagaan mesti berlandaskan prinsip Islam iaitu kesederhanaan dan bukannya penindasan. Contohnya orang yang kaya macam saya ni…perlu membayar zakat bagi membantu orang yang kurang berada…. Syukur alhamdulillah..

No comments: