Wednesday, April 23, 2008

INOVASI SERI

1. Nama Program Inovasi : Program Lonjakan Kecemerlangan.

i) Program ke Gerbang IPT (PMR,SPM,STPM)
ii) Program Cemerlang Bestari (PMR)
iii) Program Asak Minda (SPM)
iv) Program Eksplorasi (STPM)

2. Tujuan Program Inovasi
i) Memupuk budaya kecemerlangan di kalangan pelajar

ii) Sentiasa meningkatkan daya saing di kalangan pelajar

iii) Membantu pelajar mencapai visi dan misi masing-masing seiring visi dan
misi sekolah

iv) Mendidik pelajar belajar untuk mencapai kelayakan yang sepatutnya untuk
memasuki Matrikulasi dan IPT


3. Kumpulan sasaran

i) Semua pelajar yang akan menduduki peperiksaan PMR, SPM dan STPM

4. Aktiviti

i) Program ke Gerbang IPT

Pelajar yang mencapai keputusan peperiksaan yang cemerlang mengikut syarat yang ditetapkan akan dianugerahkan sijil penghargaan mengikut kelayakan mereka pada setiap kali ujian atau peperiksaan dalaman yang diadakan oleh pihak sekolah. Pelajar-pelajar yang cemerlang di kalangan mereka juga akan dipilih sebagai anak angkat pengetua dan diberikan hadiah baucer RM100.00 untuk pembelian buku rujukan dan peralatan pembelajaran.


ii) Program Cemerlang Bestari, Program Asak Minda

Merupakan program sokongan kepada Program ke Gerbang IPT dan menjadi program yang membantu untuk melonjakkan kecemerlangan pelajar. Pelajar yang berminat dan mempunyai kemampuan dari segi kewangan menyertai program ini. Ia lebih merupakan program berbentuk tuisyen berbayar. Pengisian program ini adalah lebih kepada latih tubi dan modul-modul disediakan mengikut panitia masing-masing.

iii) Program Eksplorasi

Program ini memberi tumpuan kepada pelajar- pelajar tingkatan 6. Setiap hari pelajar akan tinggal di sekolah untuk membuat ulangkaji, perbincangan kumpulan atau kerja rumah yang dibekalkan oleh guru sehingga jam 4.30 petang Mereka dibenarkan memilih kawasan sekolah yang mereka rasa selesa untuk belajar seperti perpustakaan, Dataran Seri Nilam, Edu Café, Taman Kelab Setia atau bilik darjah.

5. Impak

i) Pelajar bersaing di antara satu sama lain untuk mencapai kecemerlangan.
ii) Menjadi dorongan kepada pelajar untuk mengekalkan kecemerlangan mereka.
iii) Keputusan peperiksaan menjadi penanda aras kepada keputusan yang sebenar.
iv) Ibu bapa dan masyarakat setempat bersama- sama memberikan sokongan kepada
program ini.
v) Memperluaskan penggunaan tempat atau kawasan sekolah sepenuhnya.
(Program Eksplorasi)

Program ini mendapat sokongan daripada pelajar-pelajar, guru dan ibu bapa. Maklum balas daripadaibu bapa yang diwakili oleh Persatuan Ibu Bapa danGuru (PIBG) sentiasa diperolehi oleh pihak sekolahuntuk tujuan penambahbaikan. Setiap kali program
ini dilaksanakan ibu bapa yang anak merekamendapat keputusan cemerlang akan dijemputbersama ke majlis tersebut. Program ini telahdisebarkluaskan ke peringkat kawasan, daerah danjuga negeri. Ini disebabkan setiap kali program dilaksanakan pihak sekolah akan menjemput wakil-wakil dari PPD atau Jabatan Pelajaran Melaka untuk memberikan ucapan dan menyampaikan anugerah kepada pelajar. Oleh itu secara tidak langsung semua pihak menyedari dan memberikan sokongan kepada pihak sekolah untuk meneruskanprogram ini.

1. Nama Program Inovasi

Pembestarian Seri Tanjong

2. Tujuan Program Inovasi

i) Melengkapkan sekolah dengan infrastruktur, perkakasan, perisian dan
aplikasi, latihan guru serta program pengurusan perubahan yang bersesuaian dan
mencukupi.
ii) Membudayakan ICT dalam persekitaran sekolah
iii) Menghasilkan pelajar dan guru yang mahir dalam ICT
iv) Merapatkan jurang ICT di kalangan pelajar dan guru
v) Menggalakkan murid menggunakan ICT untuk melaksanakan tugasan pembelajaran

3. Kumpulan Sasaran

Semua guru dan pelajar

4. Aktiviti

i) Menyediakan makmal pengkomputeran

- Siber Seri 1
- Siber Seri 2
- Siber Seri 3 (PIBG)
- Siber Seri 4 (Pusat Akses)
- Siber Seri 5

ii) Menyediakan kemudahan Akses Internet Jalur Lebar

- Schoolnet
- Streamyx (Pembiayaan PIBG)
- LAN (Local Area Network)
- Wireless

iii) Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI)

iv) Pengajaran dan pembelajaran berintergrasikan ICT dalam semua mata pelajaran

v) Kemudahan Pengautomasian Pusat Sumber

vi) Menyediakan Sistem Maklumat Murid (SSM)

5. Impak

i) Penggunaan ICT di kalangan warga sekolah dapat
diperluaskan
ii) Memperolehi sokongan daripada PIBG sekolah. Pihak sekolah dengan kerjasama
PIBG telah menubuhkan Siber 3 dengan pembiayaan sepenuhnya oleh PIBG. Kelas
literasi computer telah diwajibkan kepada semua pelajar tingkatan 1 dan 2.
iii)Penggunaan internet tanpa wayar tanpa had oleh pelajar dan guru di kawasan
sekolah

6. Ulasan

Walaunpun SMK Seri Tanjong tidak terpilih sebagai sekolah bestari, tetapi pihak sekolah
dengan sokongan PIBG dan masyarakat setempat telah mengambil inisiatif sendiri untuk
mewujudkan suasana sekolah yang mengintergrasikan ICT. Ini terbukti dengan
kewujudan Siber 3 yang diwujudkan tahun 2000 yang mendahului projek Komputer
daripada Kementerian Pendidikan. Pihak sekolah sentiasa mengikut perkembangan semasa dan kadang kala bergerak lebih ke hadapan untuk memastikan ICT menjadi budaya dan dapat dimanafaatkan oleh semua warga. Sasaran pembestarian dari segi hardware (infrastruktur/perkakasan), Sotware (Aplikasi, Perisian, dan Informasi), pengajaran dan pembelajaran, dan pentadbiran sekolah hampir mencapai sasaran sepenuhnya. Ini terbukti dengan adanya jumlah , 5 buah makmal komputer, Schoolnet, Streamyx ,Infrastruktur LAN dan pengajaran dan pembelajaran interaktif.

1. Nama Program Inovasi

Pusat Sumber Bestari

2. Tujuan Program Inovasi

i) Memperluaskan unit-unit Pusat Sumber di kawasan sekolah
ii) Menyediakan tempat yang lebih kondusif sebagai alternatif pembelajaran dalam
bilik darjah
iii) Memperkukukan proses P & P

3. Kumpulan Sasaran

Semua guru dan pelajar

4. Aktiviti

i) Menyediakan Bilik-bilik Khas mengikut konsep mata pelajaran.

- Bilik Zaaba (Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Cina
- Bilik BUMI ( Best Understanding of Matemathic Information – Matematik)
- Anjung Lestari (Geografi)
- Seri Warisan (Sejarah)
- Bilik Wawasan (Pendidikan Moral)
- Aspirasi PSK (Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan)
- Maktabah Darulhikmah (Pendididkan Islam)
- Galari Seni (Pendidikan Seni Visual)
- Bilik ERT dan Masakan (Kemahiran Hidup)
- Bilik SAL/PAK (Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris)

ii) Menyediakan persekitaran pendidikan bestari di kawasan sekolah secara terbuka/Pembelajaran di Luar Bilik Darjah

- Edu Café
- Dataran Seri Nilam
- Eco Green
- Taman Kelab Setia

5. Impak

i) Mewujudkan suasana Pengajaran dan Pembelajaran yang berlatar belakangkan
subjek tertentu.
ii) Kemudahan ICT dalam setiap bilik dapat dimanafaatkan oleh semua guru dan
pelajar
iii)Memudahkan guru memperoleh Bahan Bantu Mengajar yang tersedia dalam bilik-
bilik tersebut.
iv )Kemudahan peralatan dan bahan sokongan dapat mempelbagaikan kaedah
pengajaran guru
vi) Pelajar merasa selesa dan berminat ketika proses pembelajaran

6. Ulasan

Program Pusat Sumber Bestari merupakan salah satu program yang menjadi sokongan kepada kurikulum sekolah. Kecemerlangan Pusat Sumber Sekolah akan membantu kecemerlangan dalam akademik. Program ini juga membantu pihak sekolah menyediakan modal insan yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam akademik dan sahsiah mereka. Kemudahan infrasruktur, peralatan , bahan BBM dan kemudahan ICT adalah
merupakan satu cara memperkayakan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna kepada guru dan pelajar. Kemudahan penyediaan Pusat Sumber Bestari ini sebenarnya memperluaskan lagi konsep bahawa Pusat Sumber berada di mana-mana di persekitaran sekolah.

No comments: