Tuesday, June 17, 2008

KAJIAN PSS

Satu kajian ringkas sedang dijalankan berkaitan dengan Pusat Sumber Sekolah. Ia bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelajar-pelajar di sekolah SMK Seri Tanjong mengenali PSS mereka sendiri. Pusat Sumber SMK Seri Tanjong merupakan johan kategori luar bandar bagi pertandingan Pusat Sumber Cemerlang tahun 2007. Pada tahun 2008 PSS SMK Seri Tanjong akan mewakili negeri Melaka ke peringkat kebangsaan dalam pertandingan PSS cemerlang. Sampel kajian terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 6. Sebanyak 10 soalan dikemukakan kepada mereka. Adalah diharapkan hasil kajian ini akan menjadi panduan kepada pihak pentadbiran sekolah dalam pengurusan PSS di sekolah dan boleh dijadikan panduan dalam usaha penambahbaikan PSS.

1 comment:

Mantan Pengetua said...

Tahniah atas kejayaan PSS. PSS mesti dapat memenuhi keperluan pelajar era digital. Mampukah guru menjalankan P@P di kelas menggunakan kemudahan WIFI? Adakah laman web sekolah benar-benar kemaskini dan dapat membantu masyarakat mengenali dan mengikuti perkembangan sekolah? Kemudahan PSS wajar setanding dengan IPT dan memberi manfaat maksimum kepada pelajar. PSS cemerlang pemangkin kepada kecemerlangan akademik sekolah. Bangsa maju adalah bangsa yang memimpin perubahan. Selamat berjaya. Tk