Tuesday, January 22, 2013

MELINDUNGI MASA INSTRUKTIONAL

Melindungi Masa Instruksional merupakan salah satu elemen yang penting dalam kepimpinan instruktional di sekolah. Dalam kalangan pendidik masih kabur dengan istilah ini. Alasan amat mudah, pemimpin di sekolah tidak menjelaskan dengan sejelas-jelasnya makna MMI. Tanya pada guru apa itu MMI, mereka akan bertanya semula MMI tu apa?  Dalam kalangan pemimpin organisasi pendidikan di Malaysia ada yang mengambil mudah dengan dasar-dasar baru yang diperkenalkan oleh pihak KPM. Mereka yang tahu menyimpan maklumat tersebut untuk diri sendiri dan bertambah malangnya lagi guru-guru di bawah pemimpin organisasi pendidikan tidak menghiraukan langsung dasar-dasar baru KPM. Tanyalah rakan-rakan guru apa itu NKRA, PPPM, KPI dan sebagainya, jawapan amat mudah kami tak perlu tahu. Yang penting masuk kelas mengajar dan habiskan silibus. MMI amat penting diketahui oleh semua pendidik. Isu, fokus, cara penyelesaian perlu diberitahu oleh kepimpinan sekolah. Semua pihak perlu bergerak bersama-sama untuk melaksanakan MMI di sekolah.

1 comment:

aulia adz said...

Ya, saya amat bersetuju dengan pendapat ini dan sebagaimana yang saya rasakan selama ini, ada guru yang telah lupa peranan mereka sebenarnya dan tugas mulia ini tidak akan bersinar jika penerajunya masih kabur dengan amanah dan peranan mereka sebagai satu elemen pemangkin kejayaan generasi masa hadapan.
-aulia_adz